Marieke Scheepstra

(Team) Coaching

Teamcoaching

In een ideale situatie haal je als team het beste in elkaar naar boven. Maar soms lukt dat niet. Dan is het fijn als een begeleider die geen onderdeel is van de organisatie je team verder helpt. Bijvoorbeeld omdat je team stil dreigt komen te staan en zich niet verder ontwikkelt. Of wanneer je team niet in staat is om effectief te zijn, omdat de samenwerking niet optimaal verloopt.

In de teamsessies zorgen we voor een energiegevend programma waarbij het team groepsprocessen leert doorgronden en inzicht krijgt in haar eigen functioneren. In teamcoaching richten we ons op het veranderen van de interactie en de onderliggende denkstructuur van het team. In de sessies worden teamleden actief gestimuleerd om gezamenlijke teamdoelen en concrete afspraken te formuleren. Zodat je team weer vol energie verder kan.

“Waar Marieke heel goed in is, is het bekijken en zien van de interactie. Marieke kan ‘uitzoomen’ zodat ze de situatie beschouwd, in plaats van teveel in een sfeer of gevoeligheid mee te gaan. Ze herkent daarmee de dynamiek en gedragspatronen in het team, en kan deze, benoemen”.

“Doordat Marieke goed kan luisteren en formuleren is het begeleiden van interactie tussen teamleden een van haar kernkwaliteiten. Zij stelt relevante vragen, zorgt ervoor dat de teamleden onderling met elkaar in dialoog gaan, en probeert altijd een verdiepingsslag te maken in de dialoog. Hierdoor komt een
team in beweging”.

Thema door Anders Norén